PRAVILA I UVJETI KORIŠTENJA

Dragi posjetitelji i korisnici Kataloga moj-auto.hr

Hvala Vam što ste posjetili našu internetsku stranicu na www.moj-auto.hr.

Željeli bismo Vam skrenuti pozornost na uvjete i pravila korištenja ovih internet stranica jer korištenjem bilo kojeg dijela web kataloga, automatski prihvaćate sva trenutno aktualna pravila, pa Vas pozivamo da ih pročitate, kako biste bili upoznati s njima.

POJMOVI

U ovim Uvjetima korištenja web-stranice Kataloga autosalona (u daljnjem tekstu: Uvjeti) iznosimo par pojmova i njihova značenja:

Katalog autosalona označava online projekt koji se nalazi na domeni www.moj-auto.hr, s kontakt podacima: e-mail info@moj-auto.hr , mob. 098/269 044 .

Web stranica označava stranicu Kataloga autosalona na domeni www.moj-auto.hr

Sadržaj web stranica označava svaki podatak, poveznicu, objavljenu informaciju, dokument ili drugi sadržaj koji je objavljen na web stranicama.

Korisnik označava svaku osobu koja se koristi bilo kojim sadržajem web-stranice.

SADRŽAJ WEB STRANICA I KORIŠTENJE

Katalog autosalona se sastoji od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, te linkova na vanjske stranice. Katalog može u bilo kojem trenutku, prema vlastitoj procjeni i bez prethodne najave, promijeniti sadržaj web stranica, te onemogućiti pristup i korištenje bilo kojeg sadržaja na web-stranicama privremeno ili trajno.

Katalog nastoji uz svu pažnju osigurati točnost podataka koji se objavljuju na web-stranicama s ciljem pružanja informacija, no ne može jamčiti točnost i potpunost podataka, kao ni pouzdanost onih podataka koji se odnose na treće osobe i njihove usluge. Katalog također jamči samo da su objavljeni podaci u skladu s podacima koje je za potrebe njihove objave dostavila osoba na koju se ti podaci odnose, ili da su u skladu s podacima koji su dostupni iz javnih izvora.

Katalog nije odgovoran za ugovaranje određene usluge s trećim osobama a čiji podaci su objavljeni na web-stranicama. Ti podaci se ne mogu smatrati ponudom, pozivom, savjetom ili preporukom Kataloga. Podaci na koje se to odnosi, posebno su označeni.

Katalog autosalona ne odgovara za uvjete i korištenje usluga i proizvoda pružatelja, a čiji podaci o uslugama i proizvodima su objavljeni na stranicama Kataloga.

POVEZNICE

Katalog sadrži poveznice na web-stranice drugih osoba, koje njima upravljaju (u daljnjem tekstu web-stranice trećih osoba), te one nisu pod nadzorom Kataloga autosalona pa stoga Katalog ne preuzima nikakvu odgovornost povezanu s time, točnije Katalog autosalona nije odgovoran za dostupnost, uvjete korištenja, objavljen sadržaj, usluge, prijenos i sigurnost podataka, zaštitu i upotrebu osobnih podataka web stranica trećih osoba.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Dizajn, sadržaj (tekstovi, grafički elementi, fotografije, video materijali, zaštitni znakovi i drugi oblici sadržaja) i ostali elementi internet stranica vlasništvo su Kataloga autosalona, koje je zaštićeno propisima prava intelektualnog vlasništva. Iznimno od navedenoga, pojedini sadržaji web stranica koji se odnose na druge osobe, kao što su primjerice nazivi i zaštitni znakovi drugih osoba ili njihovih proizvoda i usluga, mogu biti vlasništvo tih osoba.

Podaci objavljeni na web stranicama Kataloga mogu se upotrebljavati isključivo za osobne nekomercijalne potrebe i na vlastitu odgovornost.

Snimanje podataka, reproduciranje, objavljivanje, distribucija, kopiranje sadržaja ovih stranica ili jednog njihovog dijela bez izričitog pismenog odobrenja Kataloga domova je zabranjeno.

KOMUNIKACIJA

Katalog autosalona omogućuje komunikaciju Korisnika stranica s Katalogom autosalona i s trećim osobama na osnovu objavljenih podataka – putem telefona, e-mail-a, kontakt obrasca. Svi navedeni oblici komunikacije mogu se koristiti u svrhe koje odredi Katalog autosalona – poput postavljanje upita o uslugama koje pruža Katalog autosalona ili treće osobe.

OSOBNI PODACI

Uvjeti pod kojima Katalog autosalona prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika prilikom pristupa internet stranica ili korištenja pojedinih sadržaja, uključujući primjenu kolačića (cookies), određeni su u IZJAVI O ZAŠTITI PODATAKA.

ODGOVORNOST

Katalog autosalona ne odgovara za nemogućnost ili ograničenu mogućnost pristupa internet stranicama ili korištenja bilo kojeg sadržaja web stranica koja je posljedica neke više sile, odnosno okolnosti koje su izvan kontrole Kataloga. Katalog autosalona ne jamči da su web stranice trećih osoba u potpunosti sigurne za korištenje i preporučuje korištenje antivirusnih programa.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ove Uvjete Katalog autosalona je ovlašten u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti ili dopuniti, ili ih zamijeniti drugima. Sve izmjene i dopune ovih Uvjeta bit će objavljene na ovim internet stranicama te ih korisnik prihvaća samim pristupom internet stranicama. Korisnik je upoznat s time da je prilikom pristupa internet stranicama ili korištenja pojedinim sadržajem internet stranica dužan provjeriti u tom trenutku važeće Uvjete korištenja.

Za sve sporove koji proizlaze iz primjene ovih Uvjeta, korištenja internet stranica ili bilo kojim sadržajem internet stranica nadležan je isključivo sud u Republici Hrvatskoj.

Slika s tekstom

Kategorije

  • Nema kategorija

Arhiva